Prehľad o organizácii
H & H AUTOMATY, s.r.o.
Sofijská 26, 040 13 Košice
31737978
2020971007
Nemá
5-9 zamestnancov
10.12.1996
Činnosti herní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,36
1,41
1,09
74,4 %
260 tis. €
10 921 %
2022/2021
1,2 mil. €
95,7 %
2022/2021
0,36
6 842,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk H & H AUTOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby H & H AUTOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
2,78
0,26
0
2,42

Zisk pred zdanením H & H AUTOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA H & H AUTOMATY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod H & H AUTOMATY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H & H AUTOMATY, s.r.o.


Konateľ H & H AUTOMATY, s.r.o.


Člen dozorného orgánu H & H AUTOMATY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H & H AUTOMATY, s.r.o.


Predmet činnosti H & H AUTOMATY, s.r.o.


Kataster H & H AUTOMATY, s.r.o.


Skrátené výkazy H & H AUTOMATY, s.r.o.