Prehľad o organizácii
H & H AUTOMATY, s.r.o.
Sofijská 26, 040 13 Košice
31737978
2020971007
Nemá
5-9 zamestnancov
10.12.1996
Činnosti herní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,03
0,72
116,9 %
-2,4 tis. €
65,9 %
2021/2020
611 tis. €
-0,01
73,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk H & H AUTOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby H & H AUTOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

-1,14
-0,17
-0,01
1,28

Zisk pred zdanením H & H AUTOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA H & H AUTOMATY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod H & H AUTOMATY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H & H AUTOMATY, s.r.o.


Konateľ H & H AUTOMATY, s.r.o.


Člen dozorného orgánu H & H AUTOMATY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H & H AUTOMATY, s.r.o.


Predmet činnosti H & H AUTOMATY, s.r.o.


Kataster H & H AUTOMATY, s.r.o.


Skrátené výkazy H & H AUTOMATY, s.r.o.