Prehľad o organizácii
H & H AUTOMATY, s.r.o.
Sofijská 26, 040 13 Košice
31737978
2020971007
Nemá
5-9 zamestnancov
10.12.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8817/V
29,3 tis. €
-88,7 %
2023/2022
1,13 mil. €
-5,9 %
2023/2022
0,04
-90,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk H & H AUTOMATY, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby H & H AUTOMATY, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
3,22
0,26
0
2,13

Zisk pred zdanením H & H AUTOMATY, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA H & H AUTOMATY, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod H & H AUTOMATY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H & H AUTOMATY, s.r.o.


Konateľ H & H AUTOMATY, s.r.o.


Člen dozorného orgánu H & H AUTOMATY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. H & H AUTOMATY, s.r.o.


Predmet činnosti H & H AUTOMATY, s.r.o.


Kataster H & H AUTOMATY, s.r.o.


Skrátené výkazy H & H AUTOMATY, s.r.o.