Prehľad o organizácii
PASTISTRADE - SK, s.r.o.
Biela 1, 040 01 Košice
31737986
2020056346
Nemá
nezistený
10.12.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,22
2,19
66,7 %
7,9 tis. €
41,6 %
2022/2021
27,5 tis. €
25,3 %
2022/2021
0,07
44,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PASTISTRADE - SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby PASTISTRADE - SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
5,33
0,33
n/a
2,19

Zisk pred zdanením PASTISTRADE - SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA PASTISTRADE - SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Konateľ PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Predmet činnosti PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Kataster PASTISTRADE - SK, s.r.o.


Skrátené výkazy PASTISTRADE - SK, s.r.o.