Prehľad o organizácii
EKOMS, s.r.o.
Štefánikova č. 2, 040 01 Košice
31737994
2020948490
Nemá
nezistený
11.12.1996
01.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
N/A
-0,23
N/A
N/A

Zisk EKOMS, s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby EKOMS, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-1,08
-3,44
n/a
0,12

Zisk pred zdanením EKOMS, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA EKOMS, s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EKOMS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOMS, s.r.o.


Konateľ EKOMS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOMS, s.r.o.


Predmet činnosti EKOMS, s.r.o.


Kataster EKOMS, s.r.o.


Skrátené výkazy EKOMS, s.r.o.