Prehľad o organizácii
Futbalový klub Štart Bratislava
Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava
31744044
2021622196
Nemá
nezistený
19.07.1994
19.01.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Futbalový klub Štart Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Futbalový klub Štart Bratislava


Likvidátor Futbalový klub Štart Bratislava


Predmet činnosti Futbalový klub Štart Bratislava


Kataster Futbalový klub Štart Bratislava


Skrátené výkazy Futbalový klub Štart Bratislava