Prehľad o organizácii
Rada slovenských vedeckých spoločností
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31744061
2020825510
Nemá
nezistený
19.02.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Rada slovenských vedeckých spoločností


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rada slovenských vedeckých spoločností


Iný štatutárny orgán Rada slovenských vedeckých spoločností


Predmet činnosti Rada slovenských vedeckých spoločností


Kataster Rada slovenských vedeckých spoločností


Skrátené výkazy Rada slovenských vedeckých spoločností