Prehľad o organizácii
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady
Botanická 9, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31744079
2020897208
Nemá
nezistený
12.07.1994
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady


Iný štatutárny orgán Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady


Predmet činnosti Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady


Kataster Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady


Skrátené výkazy Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady