Prehľad o organizácii
Tenisový klub Slávia STU Bratislava
Májová 21, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
31744109
2021473036
SK2021473036
5-9 zamestnancov
25.07.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Tenisový klub Slávia STU Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tenisový klub Slávia STU Bratislava


Iný štatutárny orgán Tenisový klub Slávia STU Bratislava


Predmet činnosti Tenisový klub Slávia STU Bratislava


Kataster Tenisový klub Slávia STU Bratislava


Skrátené výkazy Tenisový klub Slávia STU Bratislava