Prehľad o organizácii
Spolok bratislavských akvaristov
Estónska 1, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
31744125
Nemá
nezistený
16.06.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spolok bratislavských akvaristov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spolok bratislavských akvaristov


Predmet činnosti Spolok bratislavských akvaristov


Kataster Spolok bratislavských akvaristov


Skrátené výkazy Spolok bratislavských akvaristov