Prehľad o organizácii
Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
31744265
Nemá
2 zamestnanci
01.09.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Riaditeľ Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Zriaďovateľ Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Predmet činnosti Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Kataster Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava


Skrátené výkazy Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava