Prehľad o organizácii
"Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"
Čremchová 3, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31744281
2020856057
Nemá
nezistený
19.01.1993
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"


Iný štatutárny orgán "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"


Predmet činnosti "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"


Kataster "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"


Skrátené výkazy "Občianske združenie Dúha - združenie pre voľný čas detí a mládeže"