Prehľad o organizácii
Hádzanársky klub Štart Bratislava
Trnavská 33, 831 04 Bratislava
31744303
Nemá
13.04.1994
16.09.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Hádzanársky klub Štart Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hádzanársky klub Štart Bratislava


Predmet činnosti Hádzanársky klub Štart Bratislava


Kataster Hádzanársky klub Štart Bratislava