Prehľad o organizácii
Hádzanársky klub Štart Bratislava
Trnavská 33, 831 04 Bratislava
31744303
Nemá
13.04.1994
16.09.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Hádzanársky klub Štart Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hádzanársky klub Štart Bratislava


Predmet činnosti Hádzanársky klub Štart Bratislava


Kataster Hádzanársky klub Štart Bratislava