Prehľad o organizácii
Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi
Bieloruská 2, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
31744389
Nemá
nezistený
26.08.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi


Predmet činnosti Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi


Kataster Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi


Skrátené výkazy Asociácia prevádzkovateľov herní s výhernými prístrojmi