Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu
Záhradnícka 20, 811 07 Bratislava
31744427
Nemá
nezistený
19.08.1994
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu


Predmet činnosti Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu


Kataster Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu


Skrátené výkazy Slovenská asociácia Wing Chun Kung Fu