Prehľad o organizácii
Ski club Kuba
Gajova 11, 811 09 Bratislava
31744508
Nemá
nezistený
24.08.1994
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ski club Kuba


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ski club Kuba


Predmet činnosti Ski club Kuba


Kataster Ski club Kuba


Skrátené výkazy Ski club Kuba