Prehľad o organizácii
Elektrokardiológia
Gallayova 3, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
31744656
2021391383
Nemá
nezistený
20.08.1997
19.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Elektrokardiológia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Elektrokardiológia


Likvidátor Elektrokardiológia


Predmet činnosti Elektrokardiológia


Kataster Elektrokardiológia


Skrátené výkazy Elektrokardiológia