Prehľad o organizácii
Slovenský klub chovateľov pudlov
Ovocinárska 20, 949 01 Nitra
31744737
2020844100
Nemá
nezistený
25.07.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenský klub chovateľov pudlov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský klub chovateľov pudlov


Iný štatutárny orgán Slovenský klub chovateľov pudlov


Predmet činnosti Slovenský klub chovateľov pudlov


Kataster Slovenský klub chovateľov pudlov


Skrátené výkazy Slovenský klub chovateľov pudlov