Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia učiteľov dejepisu
1. súkromné gymnázium, Čapkova 2, 811 04 Bratislava
31744753
2020844111
Nemá
nezistený
11.03.1994
Čin.profesijn.člen.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Predmet činnosti Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Kataster Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Skrátené výkazy Slovenská asociácia učiteľov dejepisu