Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia učiteľov dejepisu
1. súkromné gymnázium, Čapkova 2, 811 04 Bratislava
31744753
2020844111
Nemá
nezistený
11.03.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Predmet činnosti Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Kataster Slovenská asociácia učiteľov dejepisu


Skrátené výkazy Slovenská asociácia učiteľov dejepisu