Prehľad o organizácii
Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat
Hrdličkova 36, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31744788
Nemá
nezistený
16.06.1992
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat


Predmet činnosti Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat


Kataster Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat


Skrátené výkazy Slovenská únia chovateľov a priateľov malých zvierat