Prehľad o organizácii
PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava
Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava
31744842
Nemá
25.08.1994
25.08.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Zriaďovateľ ZO PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Predmet činnosti PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava


Kataster PLIVA, d.d. Zagreb - organizačná zložka Bratislava