Prehľad o organizácii
Gamča perpetua
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31744923
2020856189
Nemá
nezistený
07.11.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gamča perpetua


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gamča perpetua


Iný štatutárny orgán Gamča perpetua


Predmet činnosti Gamča perpetua


Kataster Gamča perpetua


Skrátené výkazy Gamča perpetua