Prehľad o organizácii
Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť
Nám. 1. mája 5, 811 10 Bratislava
31744958
Nemá
10.12.1997
26.03.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť


Správca Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť


Zakladateľ Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť


Predmet činnosti Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť


Kataster Nadácia - Európska kultúrna spoločnosť