Prehľad o organizácii
Združenie Stoka
P.O.Box 235, Košická 37, 821 08 Bratislava
31745091
2020856233
Nemá
nezistený
22.11.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Združenie Stoka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie Stoka


Predmet činnosti Združenie Stoka


Kataster Združenie Stoka


Skrátené výkazy Združenie Stoka