Prehľad o organizácii
Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie
Záhradnícka 44, 821 10 Bratislava
31745105
2020844133
Nemá
nezistený
28.08.1997
06.12.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Správca Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Zakladateľ Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Predmet činnosti Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Kataster Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie


Skrátené výkazy Nadácia Strednej zdravotníckej školy v Bratislave Záhradnícka 44, pre výchovu a vzdelávanie