Prehľad o organizácii
Sálový klub Axel Bratislava
Chemická 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31745156
Nemá
nezistený
31.10.1994
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Sálový klub Axel Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sálový klub Axel Bratislava


Predmet činnosti Sálový klub Axel Bratislava


Kataster Sálový klub Axel Bratislava


Skrátené výkazy Sálový klub Axel Bratislava