Prehľad o organizácii
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie
Karadžičova 8A, 821 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745172
2020870610
Nemá
nezistený
25.11.1994
28.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Iný štatutárny orgán Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Zakladateľ Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Predmet činnosti Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Kataster Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie


Skrátené výkazy Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie