Prehľad o organizácii
Zväz záhradníkov Slovenska
Brezová 2, 921 01 Piešťany
31745237
2020856255
Nemá
nezistený
22.04.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Zväz záhradníkov Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zväz záhradníkov Slovenska


Predmet činnosti Zväz záhradníkov Slovenska


Kataster Zväz záhradníkov Slovenska


Skrátené výkazy Zväz záhradníkov Slovenska