Prehľad o organizácii
Športový klub Meteor
A. Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava
31745377
2020913675
Nemá
nezistený
15.12.1994
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Športový klub Meteor


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Športový klub Meteor


Predmet činnosti Športový klub Meteor


Kataster Športový klub Meteor


Skrátené výkazy Športový klub Meteor