Prehľad o organizácii
Nadácia InfoRoma "v likvidácii"
Cukrová 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745385
2020844155
Nemá
nezistený
03.07.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Likvidátor Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Správca Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Zakladateľ Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Predmet činnosti Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Kataster Nadácia InfoRoma "v likvidácii"


Skrátené výkazy Nadácia InfoRoma "v likvidácii"