Prehľad o organizácii
Združenie absolventov programu ECESP
Riazanská 52, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31745407
Nemá
nezistený
09.12.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Združenie absolventov programu ECESP


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie absolventov programu ECESP


Predmet činnosti Združenie absolventov programu ECESP


Kataster Združenie absolventov programu ECESP


Skrátené výkazy Združenie absolventov programu ECESP