Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny
Bebravská 28, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
31745423
Nemá
nezistený
03.01.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Názov
Vznik
Zánik
priateľstvo so zahraničím03.01.1995
študentské03.01.1995

Kataster Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL