Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny
Bebravská 28, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
31745423
Nemá
nezistený
03.01.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Predmet činnosti Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Kataster Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny


Skrátené výkazy Slovenská asociácia študentov a priateľov španielčiny