Prehľad o organizácii
Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves
ZŠ, I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
31745521
2021469318
Nemá
nezistený
12.12.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves


Predmet činnosti Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves


Kataster Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves


Skrátené výkazy Združenie rodičov pri ZŠ Ivana Bukovčana 3, Bratislava-Devínska Nová Ves