Prehľad o organizácii
Kysucká kultúrna nadácia
Nad lomom, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745580
2021571299
Nemá
nezistený
28.08.1997
Ost.soc.star.bez.ubyt.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kysucká kultúrna nadácia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kysucká kultúrna nadácia


Správca Kysucká kultúrna nadácia


Zakladateľ Kysucká kultúrna nadácia


Predmet činnosti Kysucká kultúrna nadácia


Kataster Kysucká kultúrna nadácia


Skrátené výkazy Kysucká kultúrna nadácia