Prehľad o organizácii
Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR
Letisko M.R.Štefánika 21, 823 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
31745598
Nemá
nezistený
23.12.1994
Čin.odborových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR


Predmet činnosti Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR


Kataster Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR


Skrátené výkazy Odborové združenie zabezpečovacej leteckej techniky a leteckých informačných služieb SR