Prehľad o organizácii
Esperantská spoločnosť '95
J. Alexyho 9, 841 01 Bratislava
31745717
2020870654
Nemá
nezistený
20.01.1995
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Esperantská spoločnosť '95


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Esperantská spoločnosť '95


Predmet činnosti Esperantská spoločnosť '95


Kataster Esperantská spoločnosť '95


Skrátené výkazy Esperantská spoločnosť '95