Prehľad o organizácii
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745741
2020856288
Nemá
nezistený
06.02.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie kresťanských seniorov Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie kresťanských seniorov Slovenska


Iný štatutárny orgán Združenie kresťanských seniorov Slovenska


Predmet činnosti Združenie kresťanských seniorov Slovenska


Kataster Združenie kresťanských seniorov Slovenska


Skrátené výkazy Združenie kresťanských seniorov Slovenska