Prehľad o organizácii
Študentský život
Staré grunty 36, 845 25 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31745768
2020897362
Nemá
nezistený
09.01.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Študentský život


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Študentský život


Predmet činnosti Študentský život


Kataster Študentský život


Skrátené výkazy Študentský život