Prehľad o organizácii
Občianske združenie Fortuna
Štúrova 6, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745776
Nemá
nezistený
26.01.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Občianske združenie Fortuna


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Občianske združenie Fortuna


Predmet činnosti Občianske združenie Fortuna


Kataster Občianske združenie Fortuna


Skrátené výkazy Občianske združenie Fortuna