Prehľad o organizácii
Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)
Palkovičova 14, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31745822
Nemá
nezistený
14.02.1995
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)


Predmet činnosti Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)


Kataster Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)


Skrátené výkazy Asociácia stúpencov neutrality (Neutralita)