Prehľad o organizácii
Nadácia Mateja Bela
Vranovská 2, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
31745857
2020913708
Nemá
nezistený
26.06.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Nadácia Mateja Bela


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Mateja Bela


Správca Nadácia Mateja Bela


Zakladateľ Nadácia Mateja Bela


Predmet činnosti Nadácia Mateja Bela


Kataster Nadácia Mateja Bela


Skrátené výkazy Nadácia Mateja Bela