Prehľad o organizácii
Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu
Bachova 4, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
31745865
2021626299
Nemá
nezistený
15.08.1997
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu


Predmet činnosti Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu


Kataster Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu


Skrátené výkazy Združenie sv. Vincenta de Paul pre pomoc vzdelávaniu