Prehľad o organizácii
Národný podporný výbor Európa 2000
Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava
31745881
Nemá
nezistený
15.11.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Národný podporný výbor Európa 2000


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný podporný výbor Európa 2000


Predmet činnosti Národný podporný výbor Európa 2000


Kataster Národný podporný výbor Európa 2000


Skrátené výkazy Národný podporný výbor Európa 2000