Prehľad o organizácii
Petržalská komunita
Osuského a, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
31745920
Nemá
nezistený
25.08.1997
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Petržalská komunita


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Petržalská komunita


Predmet činnosti Petržalská komunita


Kataster Petržalská komunita


Skrátené výkazy Petržalská komunita