Prehľad o organizácii
LETOKRUHY - deti rodičom
Krajinská 91, 825 56 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
31745938
2020973966
Nemá
nezistený
06.06.2002
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LETOKRUHY - deti rodičom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LETOKRUHY - deti rodičom


Predmet činnosti LETOKRUHY - deti rodičom


Kataster LETOKRUHY - deti rodičom


Skrátené výkazy LETOKRUHY - deti rodičom