Prehľad o organizácii
Bratislava fotogenická
Muškátová 42, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
31746071
2022408993
Nemá
nezistený
12.04.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bratislava fotogenická


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislava fotogenická


Predmet činnosti Bratislava fotogenická


Kataster Bratislava fotogenická


Skrátené výkazy Bratislava fotogenická