Prehľad o organizácii
Odbory audiovizuálnych tvorcov
Mlynská dolina 28, 845 45 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31746136
2020897373
Nemá
nezistený
15.07.1994
Čin.odborových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Odbory audiovizuálnych tvorcov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Odbory audiovizuálnych tvorcov


Predmet činnosti Odbory audiovizuálnych tvorcov


Kataster Odbory audiovizuálnych tvorcov


Skrátené výkazy Odbory audiovizuálnych tvorcov