Prehľad o organizácii
PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka
Zochova 5, 811 03 Bratislava
31746306
Nemá
nezistený
29.02.2000
30.01.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Zriaďovateľ ZO PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Predmet činnosti PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Kataster PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka


Skrátené výkazy PHARMACIA ENTERPRISES S.A. - organizačná zložka