Prehľad o organizácii
Nadácia Gondwana
Urbánkova 19, 811 10 Bratislava
31746403
Nemá
15.09.1997
16.01.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia Gondwana


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Gondwana


Likvidátor Nadácia Gondwana


Zakladateľ Nadácia Gondwana


Predmet činnosti Nadácia Gondwana


Kataster Nadácia Gondwana