Prehľad o organizácii
Slovenské väzenské spoločenstvo
Sreznevského 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31746446
2020870687
Nemá
nezistený
23.06.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenské väzenské spoločenstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské väzenské spoločenstvo


Predmet činnosti Slovenské väzenské spoločenstvo


Kataster Slovenské väzenské spoločenstvo


Skrátené výkazy Slovenské väzenské spoločenstvo