Prehľad o organizácii
Nadácia Liberálna spoločnosť
Tichá 34, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31746535
2020861227
Nemá
nezistený
18.05.1995
19.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia Liberálna spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Liberálna spoločnosť


Správca Nadácia Liberálna spoločnosť


Zakladateľ Nadácia Liberálna spoločnosť


Predmet činnosti Nadácia Liberálna spoločnosť


Kataster Nadácia Liberálna spoločnosť


Skrátené výkazy Nadácia Liberálna spoločnosť