Moja zóna
Základná škola, Sološnica 7
Sološnica
31810292
2021638278
Nemá
25-49 zamestnancov
05.11.1932
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Sološnica 7


Štatutári Základná škola, Sološnica 7


Spoločníci Základná škola, Sološnica 7


Predmety podnikania Základná škola, Sološnica 7


Kataster Základná škola, Sološnica 7


Skrátené výkazy Základná škola, Sološnica 7